Technokon - profesionální montáže technologií


www.technokon.cz
www.technokon.cz
zavolejte:
777 555 105
 
english language
Never say never...
Hlavní činností jsou demontáže a montáže technologických zařízení a celků a výroba včetně montáže ocelových konstrukcí hal, skladovací a výrobní haly, autosalóny, střešní konstrukce, ocelové vestavby, opláštění novostaveb hal, dodatečné opláštění stávajících budov, rekonstrukce budov apod. Pro všechny tyto dodávky zajišťujeme na vaše přání odbornou projektovou dokumentaci,včetně statického výpočtu,v rozsahu dle charakteru požadovaného díla. Poskytujeme své kapacity také formou subdodávky jiným montážním firmám, a to i pod jejich šéfmontáží, pro projekty v ČR i celé Evropě.

Naše společnost dodává a montuje potrubní systémy a technologické celky z materiálů a ocelí konstrukčních, nerezových, plastových, měděných, atd. Je týmem techniků, konstruktérů, svářečských specialistů a dělnických profesí, odborně zdatných, vybavených potřebnou technikou, s dlouholetými zkušenostmi z přípravy a realizace externích montáží v oborech těžkého, lehkého, dřevozpracujícího, energetického, chemického, cementárenského a potravinářského průmyslu. Požadavky zákazníků jsou pracovníky firmy realizovány v nejvyšší kvalitě, s ohledem na vysokou bezpečnost prováděných prací a na dodržování stanovených termínů.

MONTÁŽNÍ PRÁCE
 • Montáže ocelových konstrukcí
 • Montáže potrubí z ocelí tř.11, 12, 15, 17
 • Montáže nádrží a zásobníků
 • Montáže, opravy a rekonstrukce strojních a technologických zařízení v papírenském, chemickém, dřevozpracujícím, cementárenském,energetickém a potravinářském průmyslu kompletace průmyslových zařízení a technologických jednotek včetně inženýrských služeb
OCELOVÉ KONSTRUKCE - VÝROBA A MONTÁŽ
 • ocelové konstrukce hal
 • ocelové konstrukce protihlukových stěn
 • ocelové konstrukce střech
 • ocelové konstrukce podlah a mezistropů
 • ocelové nosné konstrukce
 • objem konstrukcí je v současnosti limitován objemem cca 100 t.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY - ZAJIŠTĚNÍ
 • Aplikace nátěrových systémů ( styl ŘSD, DB apod.)
 • Žárové zinkování
 • Práškové lakování

Standardní garance na služby a dodávky je minimálně 24 měsíců. Delší záruční lhůty na konkrétní projekty jsou se zákazníky dojednávány při uzavírání jednotlivých smluv. Společnost jako zhotovitel uvedený ve Smlouvách o dílo zaručuje, že dílo a služby poskytnuté dle smlouvy budou prováděny odborně, na vysoké úrovni a že odpovídají příslušným zákonům a předpisům, vyhláškám a normám platným v době realizace díla.

K prohloubení důvěry našich partnerů při jednáních o cenách je z naší strany vypracován podrobný rozpočet k poptávaným pracím tak, aby potencionální zákazník měl možnost porovnání a zhodnocení námi nabízeného díla s konkurencí. Podrobný výčet položek rozpočtu podstatně zlepšuje orientaci v našich cenových nabídkách a zprůhledňuje celou realizaci již v začátku jednání.

 

© 2006 Atrix.cz